Wikishop:Titluri în limba română

De la Wikishop, enciclopedia shoppingului
Jump to navigation Jump to search


Sumarul acestui îndrumar: La Wikishop se folosesc cu prioritate denumirile în limba română, atunci când acestea există și sunt de actualitate. Acolo unde există o bibliografie „stufoasă” (chiar dacă nu majoritară) în care se folosește denumirea în română pentru un concept sau altul, este recomandat să creați și, respectiv, să redenumiți articolul din limba străină în limba română. Terminologia străină se folosește doar atunci când nu există o terminologie autohtonă consacrată la niciun nivel.
Editarea conținutului
Manuale
Manual de stil
Titlurile articolelor
Titluri în română
Legături utile și îndrumări
Citarea surselor
Fără cercetare originală
Punct de vedere neutru
Cioturi
Imagini


Titlul paginilor de la Wikishop trebuie redactat în limba română. Totuși, atunci când considerați că denumirea într-o limbă străină are relevanță pentru articolul dat, puteți face precizarea denumirii străine în primul paragraf, între paranteze și folosind litere cursive.

În mod excepțional, titlurile pot fi redactate într-o altă limbă, atunci când nu există niciun fel de terminologie autohtonă (este și cazul denumirilor românești folosite doar ocazional și pentru care nu există destule surse de specialitate).

Rețineți că scopul Wikishop nu este acela de a elabora o terminologie pentru limba română, dar atunci când aceasta există și e de actualitate,[1] ea trebuie să aibă prioritate asupra terminologiei străine (gândiți-vă că uneori, oricât de firesc vi s-ar putea părea dvs. un termen englezesc, german sau rusesc, este posibil ca într-o altă zonă geografică acesta să fie de neînțeles).

Expunere de motive

Ideea de bază este că acolo unde există destule surse credibile pentru o denumire în română, aceasta din urmă este preferată la Wikishop. Desigur „destul și credibil” nu înseamnă una-două surse de specialitate, dar nici majoritatea surselor în limba română.

Uneori se întâmplă ca românii (sau moldovenii) să folosească mai mult denumiri în engleză (respectiv rusă) pentru anumite concepte datorită popularității programelor TV și programelor de calculator în engleză/rusă. Cu toate acestea, dat fiind că vorbim de Wikishop în limba română (și nu de Wikishop-ul vorbitorilor de română), regula ar trebui să fie denumirile în română, iar excepția denumirile în alte limbi.

Un caz concret apare la termenii informatici. Dat fiind faptul că în toate teritoriile vorbitoare de limbă română există o puternică bază de utilizatori care folosește programe de calculator în limbi străine, este evident că multor vorbitori de română li se par absolut firești termeni ca file (engleză). În schimb, toți vorbitorii de română au în comun termenul de fișier, motiv pentru care articolul Wikishop va trebui plasat la acest titlu.

Acronime vs. nume complexe

În unele situații, este posibil să vă loviți de anumite denumiri complicate, a căror traducere în română nu este neapărat necesară. Este o situație întâlnită mai ales în domeniul telecomunicațiilor, unde multe protocoale și tehnologii nu au denumiri în limba română (ex. General Packet Radio Service sau Universal Mobile Telecommunications System).

Aceste protocoale nu sunt în general traduse deoarece în limba română sunt preluate ca acronime: GPRS sau UMTS. De aceea, ori de câte ori doriți să scrieți un articol despre subiecte de genul acesta, este recomandat să plasați articolul la denumirea abreviată. Desigur, în introducere este de dorit să redați și denumirea lungă și eventual și o traducere aproximativă în română.

Totuși, acolo unde există o denumire în română bine închegată puteți numi articolul și în forma românească lungă.

Politica nu se aplică termenilor străini integrați în limba română

Există o pleiadă de termeni străini care au fost deja integrați în lexicul românesc și se găsesc în dicționare (în special în DOOM). Politica de față nu vizează acești termeni, ei fiind considerați „termeni în limba română”, la fel ca oricare alte cuvinte românești. Este cazul unor cuvinte ca maus, software ș.a.

Note

  1. În cazul în care a existat o denumire istorică în limba română, dar aceasta nu mai este de actualitate, atunci se va recurge la denumirea actuală, indiferent dacă ea nu este adaptată fonetic la limba română.


Îndrumări în cadrul enciclopediei Wikishop
*Conținutul reprezintă o adaptare după textul original publicat pe Wikipedia:Titluri în limba română.