Wikishop:Titluri

De la Wikishop, enciclopedia shoppingului
Jump to navigation Jump to search


Editarea conținutului
Manuale
Manual de stil
Titlurile articolelor
Titluri în română
Legături utile și îndrumări
Citarea surselor
Fără cercetare originală
Punct de vedere neutru
Cioturi
Imagini


Acest articol stabilește niște convenții pentru denumirile (titlurile) articolelor din Wikishop, utile atunci când creați un articol nou sau când faceți legături la articole încă inexistente. Ideea pe care se bazează aceste convenții este aceea de a facilita într-o măsură cât mai mare posibilă găsirea unui articol pornind de la subiectul lui.

Deși acesta nu este un ghid definitiv, este recomandat să țineți cont de aceste convenții pentru a exista o probabilitate cât mai mică de a crea legături incorecte către articole existente, cât și pentru a evita situația în care crearea unui articol nu duce la legarea sa corectă de paginile din aceeași categorie. Cu alte cuvinte, această pagină încearcă să definească niște convenții comune pentru numele articolelor care, dacă sunt folosite de toți editorii, vor evita ambiguitățile și dublarea articolelor în Wikishop.

Titluri în limba română

Titlul articolelor de la Wikishop trebuie redactat în limba română. Totuși, atunci când considerați că denumirea într-o limbă străină are relevanță pentru articolul dat, puteți face precizarea denumirii străine în primul paragraf, între paranteze și folosind litere cursive.

În mod excepțional, titlurile pot fi redactate într-o altă limbă, atunci când nu există niciun fel de terminologie autohtonă (este și cazul denumirilor românești folosite doar ocazional și pentru care nu există destule surse de specialitate).

Rețineți că scopul Wikishop nu este acela de a elabora o terminologie pentru limba română, dar atunci când aceasta există și e de actualitate (chiar dacă nu reiese clar dacă este cea mai folosită), ea trebuie să aibă prioritate asupra terminologiei străine. Vă rugăm, parcurgeți acest îndrumar pentru exemple și pentru mai multe detalii.

Următoarele îndrumări se aplică în mod corespunzător și la titlurile redactate într-o altă limbă.

Cazul nominativ

Titlurile se scriu întotdeauna cu substantivul principal în cazul nominativ. Această regulă se aplică și atunci când în structura propoziției care conține o anumită legătură forma corectă este cea de genitiv sau dativ. Există posibilitatea de a face ca o legătură să afișeze un text diferit de titlul articolului la care se face trimitere. De exemplu, propoziția

Tastatura laptopului este iluminată.

afișează numele laptopului în cazul genitiv, dar face trimiterea la articolul Laptop. Aceasta se realizează folosind bara verticală:

Tastatura [[Laptop|laptopului]] este iluminată.

Înainte de bara verticală se pune titlul articolului la care se face trimitere, iar textul de afișat se pune după. Articolul cu titlu greșit „laptopului” nu există și nu are rost să fie creat.

Singular sau plural? Articulat sau nearticulat?

Nu se vor folosi pluraluri decât acolo unde acestea sunt folosite în mod curent și natural pentru a defini conceptul descris în articol. De asemenea, atunci când și singularul și pluralul sună la fel de firesc se va prefera singularul.

Titlurile de articole se scriu în general în forma nearticulată: „Laptop” și nu „Laptopul”, „Televizor” și nu „Televizorul”. Excepție fac cazurile când conceptul respectiv se formulează în mod natural cu articolul hotărât.

Există o metodă simplă de a determina care variantă — cu sau fără articol hotărât, plural sau singular — este de preferat. Puneți pe rând variantele posibile în propoziția „Scriu un articol despre [...]” și alegeți varianta care exprimă cel mai bine subiectul articolului. Când testul este neconcludent dați prioritate formelor de singular nearticulat.

În special atunci când alegerea formei gramaticale a titlului este dificilă se recomandă crearea și a unor redirecturi de la alte titluri posibile către titlul la care s-a decis inserarea conținutului articolului.

Scrierea cu majuscule

Regula generală este că se vor folosi regulile obișnuite de punctuație ale limbii române pentru titluri: se scriu cu inițială majusculă numai primul cuvânt din titlu și, dacă există, acele cuvinte care reprezintă nume proprii, inclusiv abrevierile acestora.

De exemplu titluri corecte sunt „Laptop Lenovo”, „Frigider Beko”, „Ochelari Police”, dar nu și „Laptop Performant” sau „Frigider Cu Două Uși”.

Printr-o limitare în software prima literă din titlu nu poate fi minusculă, nici chiar atunci când titlul ar trebui scris astfel; de exemplu articolul despre produsul iPod se găsește la titlul IPod. În asemenea cazuri se va folosi formatul {{inițialămică}}, cu ajutorul căruia la afișare titlul va apărea totuși ca iPod, așa cum trebuie.

Alte recomandări

  • Numele articolelor trebuie în mod special scrise de la început folosind diacritice. Este recomandat ca articolele să fie scrise în întregime cu diacritice, însă în timp ce pentru conținutul articolelor regula este mai laxă dacă se „scapă” unele diacritice, la numele articolelor este foarte important ca diacriticele să fie incluse de la început, atât pentru a evita confuzii ulterioare, cât și pentru a scuti alți editori de a redenumi (muta) articolele mai târziu.
  • Acolo unde regulile din această pagină nu se aplică datorită unei excepții, se va folosi cea mai neutră, clară și concisă formă posibilă a termenilor care descriu articolul, fără a-i altera substanța la o citire absolut ruptă de context a titlului.

Vezi și

Îndrumări în cadrul enciclopediei Wikishop
*Conținutul reprezintă o adaptare după textul original publicat pe Wikipedia:Titluri.