Wikishop:Reguli de punctuație

De la Wikishop, enciclopedia shoppingului
Jump to navigation Jump to search
Editarea conținutului
Manuale
Manual de stil
Titlurile articolelor
Titluri în română
Legături utile și îndrumări
Citarea surselor
Fără cercetare originală
Punct de vedere neutru
Cioturi
Imagini


Articolele din Wikishop trebuie redactate conform regulilor de punctuație specifice limbii române. Această pagină le enumeră pe cele mai importante dintre ele, pentru a evita greșelile frecvente.

Spațierea semnelor de punctuație

Semnele de punctuație nepereche (punctul, virgula, două puncte, punctul și virgula, semnul exclamării, semnul întrebării și punctele de suspensie) stau lipite de cuvântul anterior și separate cu un spațiu de cuvântul următor:[1]

Semnele de punctuație care se folosesc în perechi (ghilimelele, parantezele etc.) stau lipite de cuvintele pe care le includ și separate cu un spațiu de cuvintele din exterior.

Dacă după ghilimelele închise sau paranteza închisă urmează un alt semn de punctuație nepereche (punct, virgulă etc.), acesta nu se mai separă prin spațiu.

Ghilimele

Se recomandă folosirea ghilimelelor românești corecte: „exemplu” (în formă de 99 jos și 99 sus). Atunci când într-un citat intervine un alt citat, acesta din urmă va fi marcat cu ghilimele unghiulare: „un alt «exemplu»”.

Majuscule

Titlurile de articole și de secțiuni se scriu numai cu inițiala primului cuvânt majusculă. În rest, cu excepția numelor proprii, cuvintele încep cu minusculă.

Nu se folosesc majusculele pentru a scoate în evidență un cuvânt sau un fragment. Pentru acest scop se scrie cu caractere cursive.

Paragrafe

Stilul de paragrafe adoptat la Wikishop este cel fără alineat și cu un spațiu alb între paragrafe.

Note

Legături externe

Vezi și

Îndrumări în cadrul enciclopediei Wikishop
*Conținutul reprezintă o adaptare după textul original publicat pe Wikipedia:Reguli de punctuație.