Wikishop:Procesul de decizie în Wikishop

De la Wikishop, enciclopedia shoppingului
Jump to navigation Jump to search
Politici Wikishop
Standardele articolelor
Punct de vedere neutru
Include doar informații verificabile
Fără cercetare originală
Citarea surselor
Ce nu este Wikishop
Colaborarea dintre utilizatori
Buna credință
Fiți civilizat și Fiți amabil
Fără atacuri personale
Rezolvarea disputelor
Regula celor 3 reveniri
Blocarea utilizatorilor


Procesul de decizie în Wikishop.

În Wikishop deciziile se iau prin consens. Principiul de bază este că se încearcă să se ajungă la o decizie care să fie considerată acceptabilă de toți sau un număr cât mai mare de participanți.

Tipul procesul de decizie poate fi diferit dacă este vorba despre controverse privitoare la articole sau la politici. Deși principiul este același, în controversele referitoare la articole unii din pașii procesului complet pot fi eliminați sau comasați.

Un proces de decizie în Wikishop implică următoarele faze sau operații:

1.- Inițierea procesului de decizie.

2.- Definirea obiectivelor deciziei, (inclusiv critica situației actuale pentru deciziile referitoare la ameliorări ale unor proceduri existente)

3. Identificarea soluțiilor, prin diferite tehnici cum este de exemplu sondajul.

4. Analiza și discutarea soluțiilor în scopul selecționării unui număr cât mai redus de soluții (preferabil una sau două) care să intre în proces.

5. Ameliorarea soluțiilor reținute în încercarea de a se ajunge la un consens.

6. Trecerea la un sistem de vot majoritar în cazurile în care nu s-a putut atinge un consens.

Procedurile specifice fiecărui proces vor fi detaliate în articole separate.


*Conținutul reprezintă o adaptare după textul original publicat pe Wikipedia:Procesul de decizie în Wikipedia.