Wikishop:Politica de confidențialitate

De la Wikishop, enciclopedia shoppingului
Jump to navigation Jump to search

I. Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale administratorilor ro.wikishop.org, în calitate de operatori de date. Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet ro.wikishop.org. („Site-ul”)

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

II.2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, administratorii ro.wikishop.org vor prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebări / reclamații, în măsura în care ne contactați în acest fel.

III. Scopurile și temeiurile de prelucrării

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

În scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferinţe de consum, în principal, în vederea îmbunătăţiri experienței oferite pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al administratorilor ro.wikishop.org de a îmbunătății permanent experiența clienților pe Site. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

III.2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, administratorii Wikishop prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

Pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms), de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de administratorii Wikishop, prin intermediul Site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe Site. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conţinând comunicări comerciale.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

Pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţii experiența dumneavoastră oferită pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al administratorilor Wikishop de a asigura funcționarea corectă a Site-ului, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, administratorii ro.wikishop.org vor prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, administratorii ro.wikishop.org pot dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină ro.wikishop.org în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului, ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

Pentru administrarea Site-ului:

 • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
 • pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

VI. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către administratorii Wikishop pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.

VII. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către administratorii Wikishop, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea administratorilor Wikishop cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către administratorii Wikishop a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:

 • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
 • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

Datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, administratorii Wikishop să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

Dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care:

 • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
 • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
 • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către administratorii Wikishop către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
 • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al administratorilor Wikishop sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care administratorii Wikishop pot demonstra că au motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;
 • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Cererile repetate de ștergere, cererile nefondate sau excesive for fi taxate cu 10 Euro per request. Request înseamna fiecare bifare din pagina dedicată unde vă puteți urmări înregistrările pe site.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: privacy@wikishop.org.

Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link.

Mai multe despre politica de confidențialitate Wikishop

Wikishop este o enciclopedie a shoppingului, fondată pe un principiu simplu, dar puternic: putem realiza mai mult impreună decât oricare dintre noi individual. Nu putem lucra în mod colectiv fără colectarea, împărtășirea și analizarea informației despre utilizatorii noștrii în timp ce căutăm noi căi de a face siteul Wikishop mai ușor de utilizat, mai sigur și mai benefic.

Noi credem că transparența și culegerea informației ar trebui sa funcționeze mână in mână. Această Politică a Confidențialității explică cum administratorii proiectului Wikishop colectează, folosește și împărtășește informația care o primește de la tine prin folosirea de către tine a siteului Wikishop. Este esențial să înțelegi că, prin folosirea siteului Wikishop, ești de acord cu colecția, trasferul, procesarea, dezvăluirea și folosirea informațiilor tale precum este descris în această Politică de Confidențialitate. Aceasta înseamnă că citirea acestei Politici cu atenție este un lucru foarte important.

Noi credem că tu nu ar trebui să furnizezi informații personale pentru a participa la dezvoltarea proiectului Wikishop. Nu trebuie să furnizezi informații precum numele tău real, adresa sau data nașterii petru a creea un cont standard sau pentru a contribuii la Wikishop.

Noi nu vindem sau închiriem informațiile tale nepublice, nici nu le vom oferi altora pentru a-ți vinde produse sau sevicii terțe. Le folosim pentru a întelege cum putem face siteul Wikishop mai captivant și accesibil, pentru a vedea care idei funcționează și pentru a face învațarea și contruibuirea mai distractive. Mai simplu: folosim aceste informații pentru a face siteul Wikishop mai bun pentru tine.

Tipuri de informație pe care o primim de la tine, cum o primim și cum o Folosim

Contribuțiile Tale Publice

Orice publici pe siteul Wikishop poate fi văzut și utilizat de către toată lumea.

Când tu faci o contribuție la Wikishop, inclusiv pe paginile utilizatorilor sau de discuție, tu creezi un document public permanent, care include orice contribuție adăugată, ștearsă, sau alterată de tine. Istoricul paginii va arăta când contribuția sau ștergerea ta a fost făcută, precum și numele tău de utilizator. Am putea folosi contribuțiile tale publice, fie agregate cu contribuțiile publice ale altora sau individual, pentru a creea caracteristici noi sau produse legate de datele acestea pentru tine sau pentru a învăța mai multe despre cum este folosit siteul Wikishop.

Vizibilitatea informațiilor în mod public

Cu excepția cazului în care această Politică spune altfel, ar trebui să presupui că informațiile pe care tu le adaugi pe Wikishop, inclusiv informațiile personale, sunt vizibile public și pot fi găsite de motoarele de căutare. Ca majoritatea lucrurilor de pe Internet, orice vei împărtăși va putea fi copiat și redistribuit peste tot pe Internet de către alte persoane. Vă rugăm să nu contribuiți cu informații cu care nu sunteți confortabil să le faceți publice permanent.

Informații despre Cont și Înregistrare

Vrei să creezi un cont? Grozav! Nu vrei să creezi un cont? Nicio problemă!

Cu câteva excepții, nu ești nevoit să creezi un cont pentru a citi conținutul siteului Wikishop. Dar, dacă vrei să contribui la dezvoltarea proiectului, trebuie să te întregistrezi și să te loghezi în contul tău de utilizator.

Dacă vrei să creezi un cont standard, noi nu îți cerem nici un fel de informație personală. Serios. Fără nume, fără adresă de email, fără dată de naștere, fără informații despre cardul tău de credit, nimic. Doar un nume de utilizator pe care îl inventezi tu și o parolă. Numele de utilizator va fi vizibil public, așa că vă rugăm să vă gândiți bine înainte de a vă folosi numele adevărat ca nume de utilizator. Parola este folosită doar ca să ne asigurăm că este într-adevăr contul tău.

Despre conturile de utilizator

Odată create, conturile de utilizator nu pot fi șterse complet (deși vei putea ascunde informația pe pagina ta de utilizator daca vei alege). Aceasta fiindcă contribuțiile tale trebuie să fie asociate cu autorul lor (tu!). Așa că asigură-te că vei alege un nume cu care te vei acomoda pentru anii ce vor veni.

Pentru a înțelege mai bine demografica utilizatorilor noștri, pentru a localiza serviciile noastre și pentru a învăța cum vom putea îmbunătății serviciile noastre, s-ar putea să-ți cerem mai multe informații demografice, cum ar fi sexul sau vârsta ta. Îți vom spune dacă aceste informații vor fi publice sau private, pentru ca tu să poți avea o decizie informată dacă vrei să ne dai acea informație sau nu. Furnizarea unor asemenea informații este întotdeauna complet opțională. Dacă nu vrei, nu ești obligat — este atât de simplu.

Informații legate de utilizarea ta a siteului Wikishop

Vrem să facem siteul Wikishop mai bun pentru tine, învățând mai multe despre cum îl folosești. Câteva exemple ar fi cât de des vizitezi siteul Wikishop, ce îți place, ce ți se pare util, cum ajungi la siteul Wikishop, și dacă ai folosi o opțiune ajutătoare dacă am explica-o diferit. Vrem să folosim această Politică și practicile noastre pentru a reflecta valorile comunității noastre. Din acest motiv, alegem să păstrăm informațiile legate de utilizarea siteului Wikishop de către tine confidențiale, cu excepțiile prevăzute în această Politică.

Informații pe care le primim automat

Datorită modului de funcționare al browserelor și în mod asemănător cu celelalte site-uri majore, noi primim anumite informații automat când vizitezi siteul Wikishop. Aceste informații includ tipul dispozitivului pe care îl folosești (posibil incluzând și numere unice de identificare, pentru câteva versiuni beta ale aplicațiilor noastre mobile), tipul și versiunea de browser, limba preferențială a browser-ului tău, tipul și versiunea dispozitivului tău, sistemul de operare folosit, în unele cazuri numele furnizorului tău de internet sau rețeaua mobilă, website-ul care te-a redirecționat către siteul Wikishop, paginile pe care le soliciți, precum și data și ora fiecărei cereri făcute către siteul Wikishop.

Mai simplu, noi folosim aceste informații pentru a vă îmbunătății experiența dumneavoastră cu siteul Wikishop. De exemplu, folosim această informație pentru a administra siteul, a avea o securitate sporită, a lupta cu vandalizarea; optimizarea aplicațiilor mobile, personalizarea conținutului și preferințele de limbă, testarea opțiunilor pentru a vedea care funcționează, îmbunătățirea performanței, înțelegerea modului cum interacționează utilizatorii cu siteul Wikishop, urmărirea și studierea diverselor opțiuni, pentru a obține o înțelegere despre demografica siteului Wikishop, precum și analizarea trendurilor.