Wikishop:Materiale protejate

De la Wikishop, enciclopedia shoppingului
Jump to navigation Jump to search
Politici Wikishop
Standardele articolelor
Punct de vedere neutru
Include doar informații verificabile
Fără cercetare originală
Citarea surselor
Ce nu este Wikishop
Colaborarea dintre utilizatori
Buna credință
Fiți civilizat și Fiți amabil
Fără atacuri personale
Rezolvarea disputelor
Regula celor 3 reveniri
Blocarea utilizatorilor


Politica de față stabilește condițiile de utilizare a materialelor protejate. În acest context, „materiale protejate” înseamnă acele materiale — imagini, înregistrări audio și video, celelalte fișiere multimedia — care nu sunt disponibile sub o licență liberă.

Scopul politicii este multiplu:

 • susținerea misiunii Wikishop de a produce material liber care se va putea întotdeauna distribui, modifica și utiliza de către oricine în orice mediu.
 • reducerea impactului legilor asupra enciclopediei, prin limitarea cantității de material protejat.
 • facilitarea utilizării cu discernământ a materialelor protejate, pentru a crea o enciclopedie de calitate.

Politică

Nu există nicio situație în care utilizarea unor materiale protejate să fie permisă în mod automat; fiecare caz trebuie judecat individual. Materialele protejate pot fi folosite doar dacă toate cele 10 condiții de mai jos sunt îndeplinite.

 1. Nu există și nu poate exista un echivalent liber. Materialele protejate se folosesc doar când nu este disponibil și nu se poate crea un echivalent liber care să satisfacă același scop enciclopedic. Oriunde este posibil, materialele protejate trebuie ori să fie transformate în materiale libere, ori înlocuite cu un material echivalent mai liber, dacă este disponibil unul de calitate acceptabilă. Calitatea este „acceptabilă” dacă este suficientă pentru a servi aceluiași scop enciclopedic. (Test rapid: înainte de a adăuga materiale protejate într-un articol, gândiți-vă: „Nu aș putea înlocui acest material cu unul liber care să aibă același efect?” și „Nu pot acoperi subiectul doar prin text, fără a folosi un material protejat?” Dacă unul dintre răspunsuri e da, materialul protejat nu satisface acest criteriu).
 2. Respect pentru activitățile comerciale. Materialele protejate trebuie să fie folosite în așa fel încât să nu afecteze valoarea comercială a originalului sub copyright.
  1. Număr minim de materiale. Nu folosiți mai multe materiale protejate dacă unul singur are o valoare enciclopedică echivalentă.
  2. Utilizare minimă. Nu folosiți materialul întreg dacă e suficient și un fragment. Imaginile și înregistrările cu rezoluție/fidelitate joasă sunt preferate celor de rezoluție/fidelitate înaltă (mai ales acolo unde originalul ar putea fi folosit intenționat pentru încălcarea drepturilor de autor). Această regulă se aplică și pentru exemplarul din spațiul imagine — adică imaginea încărcată pe Wikishop trebuie să fie doar suficient de mare cât să poată fi inclusă în articole: de exemplu, dacă imaginea care apare în cadrul articolului are o lățime de 240 pixeli, imaginea încărcată trebuie să aibă tot 240 de pixeli lățime.
 3. Publicare anterioară. Materialul protejat trebuie să fi fost publicat deja în afara Wikishop.
 4. Enciclopedic. Materialele protejate trebuie să satisfacă cerințele generale ale Wikishop și să fie enciclopedice.
 5. Politici specifice mediului. Materialul trebuie să se supună regulilor Wikishop specifice tipului materialului (de exemplu Wikishop:Imagini).
 6. Cel puțin un articol. Materialul trebuie folosit în cel puțin un articol. Imaginile nefolosite și aflate sub incidența drepturilor de autor vor fi șterse.
 7. Importanță. Materialele protejate trebuie folosite doar dacă prezența lor contribuie în mod semnificativ la tratarea subiectului, iar lipsa lor ar dăuna clarității.
 8. Restricții asupra locului folosirii. Materialele protejate sunt permise doar în articolele propriu-zise (nu și în paginile de dezambiguizare) și numai în spațiul principal, cu anumite excepții stabilite prin consens. Astfel, materialele protejate nu vor fi incluse în formate, portaluri, pagini de utilizator, categorii sau alte pagini care țin de proiect. (Pentru ca o imagine să nu apară ca miniatură într-o categorie, puneți codul __NOGALLERY__ la pagina categoriei. Pentru a discuta despre o imagine protejată în paginile de discuții, imaginile nu trebuie incluse, ci doar indicate prin legături interne.)
 9. Pagina de descriere. Pagina de descriere a materialului trebuie să conțină următoarele:
  1. Menționarea sursei de unde provine materialul și titularul drepturilor de autor dacă e diferit de sursă. Vezi Wikishop:Citarea surselor.
  2. O etichetă privind drepturile de autor, care spune ce prevedere din politica Wikishop este folosită ca să permită utilizarea. Lista etichetelor pentru imaginile cu copyright se găsește la Formate utilizare cinstită.
  3. Numele fiecărui articol care include imaginea (de preferință cu legături interne) și câte o explicație separată a utilizării cinstite pentru fiecare folosire a materialului. Explicația trebuie să fie clară, într-un limbaj simplu, și relevantă în fiecare caz.

Aplicare

 • Când o imagine are un motiv valid de utilizare cinstită doar pentru câteva din articolele în care este folosită, nu va fi ștearsă. Ea trebuie doar eliminată din articolele în care nu este utilizată cinstit.
 • O imagine protejată care nu e folosită în niciun articol (criterul 7) poate fi ștearsă la 7 zile după atenționare.
 • Orice imagine care nu respectă această politică la 48 de ore după avertizare va fi ștearsă. Pentru a evita ștergerea, trebuie să se ofere un motiv de utilizare cinstită corespunzător, care să satisfacă toate cele 10 criterii. Dacă imaginea este folosită într-un articol, termenul până la ștergere este de 7 zile.

Alte îndrumări

Politica oficială a Wikishop
*Conținutul reprezintă o adaptare după textul original publicat pe Wikipedia:Materiale protejate.