Wikishop:Fără cercetare originală

De la Wikishop, enciclopedia shoppingului
Jump to navigation Jump to search
Politici Wikishop
Standardele articolelor
Punct de vedere neutru
Include doar informații verificabile
Fără cercetare originală
Citarea surselor
Ce nu este Wikishop
Colaborarea dintre utilizatori
Buna credință
Fiți civilizat și Fiți amabil
Fără atacuri personale
Rezolvarea disputelor
Regula celor 3 reveniri
Blocarea utilizatorilor


Editarea conținutului
Manuale
Manual de stil
Titlurile articolelor
Titluri în română
Legături utile și îndrumări
Citarea surselor
Fără cercetare originală
Punct de vedere neutru
Cioturi
Imagini


Wikishop este o enciclopedie a shoppingului. Ca atare, articolele de aici vor fi de natură strict enciclopedică, cuprinzând numai acele informații considerate ca făcând deja parte din bagajul universal de cunoștințe la nivelul actual. Acesta este unul din principiile de bază după care trebuie să se ghideze orice contribuție la acest efort colectiv. Alte două principii fundamentale sunt punctul de vedere neutru și verificabilitatea surselor.

Ce se înțelege prin „cercetare originală”

„Cercetare originală” reprezintă teze, opinii sau teorii personale ale editorilor de la Wikishop (sau ale altor persoane în numele cărora scriu acești editori) în situația când tezele, opiniile și teoriile respective nu au apărut în publicații respectabile. Creativitatea editorilor Wikishop este necesară de exemplu în găsirea unor formulări potrivite, în organizarea materialului, în forma de prezentare, etc., dar nu și în enunțarea unor concepte și idei noi, în formularea unor viziuni, analize sau sinteze originale asupra unor date publicate, ori în crearea de cuvinte și expresii noi.

Un articol este considerat că include cercetare originală dacă avansează idei noi, adică:

 • în ce privește conținutul:
  • propune teorii sau soluții noi,
  • propune idei originale,
  • prezintă fără bibliografia corespunzătoare argumente în respingerea sau susținerea unor altor idei, teorii sau poziții;
 • în ce privește exprimarea:
  • definește sau folosește termeni noi (neologisme, termeni argotici, etc.), inexistenți în limba română,
  • propune definiții noi la termeni care există deja.

Evitarea cercetării originale și citarea surselor bibliografice sunt două aspecte care merg mână în mână. Cel mai bun mod de a arăta că un articol nu conține cercetare originală constă în a furniza în secțiunea sa bibliografică surse verificabile, direct legate de subiect și care susțin ideile exprimate.

Cuvântul "cercetare" este uneori folosit și cu sensul de documentare -- consultare a diverselor surse, urmată de colectarea și organizarea informațiilor găsite. Această activitate, prin natura ei enciclopedică, nu numai că este acceptată la Wikishop, dar este chiar încurajată. De fapt majoritatea articolelor din Wikishop ar trebui scrise printr-un astfel de proces.

Există situații când citarea surselor nu este necesară, sau e imposibilă. Acestea se limitează însă la cazurile când ideile exprimate sunt

 1. descrieri a căror valabilitate poate fi verificată cu ușurință de orice persoană matură, fără a fi neapărat specialist în domeniul respectiv (exemple: frigiderul este un aparat frigorific, etc.),
 2. simple relatări făcute fără a generaliza, analiza, sintetiza, interpreta sau evalua faptele prezentate (exemple: știri și evenimente curente).

Uneori surse diferite susțin teze diferite deși este vorba de surse a căror credibilitate este în general acceptată; alteori nu se poate ajunge la un consens între editori asupra legitimității unei surse sau a alteia. În asemenea situații articolele Wikishop vor prezenta controversa respectivă așa cum este, conform politicii punctului de vedere neutru.

"Fără cercetări personale" nu înseamnă că experții nu pot contribui la Wikishop. Dimpotrivă participarea lor este binevenită. Totuși ei nu vor avea o poziție privilegiată și vor scrie articolele într-o manieră impersonală și dintr-un punct de vedere neutru. Pentru susținerea oricărei teze ei vor da referințe bibliografice la fel ca și ceilalți contribuitori și nu vor scrie în articole afirmații care nu au fost în prealabil publicate în altă parte.

De ce excludem cercetarea originală?

Iată mai jos o serie de argumente pentru excluderea cercetării originale și furnizarea bibliografiei adecvate:

 1. Informația pe care Wikishop o face disponibilă trebuie să fie de încredere; ca atare ea trebuie să se bazeze la rândul ei pe surse de încredere.
 2. Cititorii folosesc adesea informațiile dintr-o enciclopedie (inclusiv Wikishop) ca punct de pornire în cercetarea lor, deci citarea bibliografiei îi va ajuta să-și continue cercetarea.
 3. Bibliografia arată care puncte de vedere sunt reprezentate în articol, deci ajută în respectarea politicii punctului de vedere neutru.
 4. Folosirea de surse credibile încurajează noii contribuitori, care ar putea să observe că din bibliografia articolului lipsește o sursă importantă și să contribuie prin adăugarea de material relevant.

Traduceri și transliterări

Nu constituie cercetare originală traducerile cu acuratețe realizate de wikishopiști. Traducerile realizate de surse sunt însă preferabile celor realizate de contribuitori.

Vezi și

Politica oficială a Wikishop
*Conținutul reprezintă o adaptare după textul original publicat pe Wikipedia:Fără cercetare originală.