Wikishop:Manual de stil

De la Wikishop, enciclopedia shoppingului
Versiunea din 13 mai 2019 21:20, autor: Admin (Discuție | contribuții)
(dif) ← Versiunea anterioară | Versiunea curentă (dif) | Versiunea următoare → (dif)
Jump to navigation Jump to search


Editarea conținutului
Manuale
Manual de stil
Titlurile articolelor
Titluri în română
Legături utile și îndrumări
Citarea surselor
Fără cercetare originală
Punct de vedere neutru
Cioturi
Imagini


Acest manual de stil a fost creat pentru a vă asista în crearea și editarea paginilor. Considerați-l ca pe un îndrumar, o colecție de sugestii, nu are un caracter de constrângere, ci are scopul de a vă clarifica îndoielile legate de formatare.

Rețineți întotdeauna că fondul este mai important decât forma - un articol clar, riguros, documentat și prezentat fără părtinire, însă formatat altfel decât se specifică în acest „manual” este considerabil mai valoros decât un articol fără calitățile de fond, dar respectând riguros sugestiile prezentate aici.

Pentru modalitatea tehnică de producere a diverselor stiluri recomandate aici, vedeți Cum să modifici o pagină.

Pentru informații despre conținutul și organizarea unui articol, vedeți pagina Wikishop:Cum scriu un articol.

Mod de exprimare

Wikishop în limba română își dorește un stil (mod) de exprimare enciclopedic, bazat pe limba română literară, similar cu stilul celor mai prestigioase tipărituri enciclopedice române. Desigur că aici se scrie în general românește, la această regulă existând doar puține excepții, de ex.: citate în limbi străine, titluri de lucrări, nume de organizații și companii, unii termeni de specialitate. Aceste texte străine trebuie, de regulă, să fie urmate și de traducerea în românește, acolo unde ea există. În cazul neologismelor intrate recent în limbă, dar care sunt încă nedefinitive și încă neconsemnate în lucrările lingvistice românești, se recomandă forma cea mai răspândită din sursele verificabile disponibile.

Formulările din text trebuie să fie îngrijite, clare, precise, pe un ton neutru și mai mult sau mai puțin concise (articolele lungi pot fi divizate în mai multe articole mai scurte). În același timp ele trebuie să respecte cât mai mult posibil regulile actuale de gramatică, morfologie și ortografie inclusiv punctuație ale limbii române, prezentate și în lucrările normative de specialitate, ca de ex. în „DOOM” și alte lucrări.
S-a renunțat aici la a da recomandări de exprimare concrete, detaliate, deoarece acestea ar avea un volum copleșitor. Puteți însă lua exemplu de la modul de exprimare folosit în articolele de calitate ale Wikishop.

În afară de aceste exemple pozitive vă stau la dispoziție și numeroase exemple negative, care sunt de evitat. Ele consemnează greșelile cel mai des întâlnite la vorbitorii limbii române. De asemenea, sunt de evitat și formulările ambigue, evazive, ironice sau provocante, cele școlărești-didactice folosite în anumite manuale, cele exagerat de „savante”, formulările alambicate, frazele prea lungi, exprimările eliptice și cele la persoana I-a sau a II-a, termenii argotici și jargonul. Și în fine, tot de evitat sunt folosirea „trecutului în prezent”, „trecutul în viitor” și de asemenea și folosirea excesivă a imperfectului.

Vezi și articolul Wikishop:Cum scriu un articol, și acolo îndeosebi secțiunea Articolul ideal.

Diacritice

Pentru detalii vezi Wikishop:Diacritice.

Toate articolele din Wikishop în limba română trebuie scrise cu diacritice. Motivul este simplu: acesta este singurul mod corect de a scrie. Dacă nu se folosesc diacriticele pot apărea confuzii; de exemplu cuvântul scris fără diacritice tata ar putea să se refere la oricare dintre cuvintele tata, tată, tătă, țață, țâța, țâță, tață.

Începutul unui articol

Comandă rapidă:
WP:INTRO


Primul lucru care trebuie stabilit la orice articol nou este desigur titlul (denumirea, numele) articolului. Pentru aceasta vezi mai întâi îndrumările de la Wikishop:Titluri.

Orice articol trebuie să înceapă cu o introducere, fără titlu de secțiune, care să definească subiectul articolului și să stabilească generic contextul acestuia. În această definiție, de preferat încă în prima frază, numele articolului trebuie să apară scris din nou cu caractere aldine, ca parte a frazei. Repetarea poate fi identică sau doar aproximativă. Dacă subiectul articolului este cunoscut sub mai multe nume, acestea trebuie să apară și ele în introducere cu caractere aldine.

Spre deosebire de enciclopediile tipărite, care dispun de un spațiu limitat, în Wikishop se recomandă ca toate propozițiile să aibă predicat, inclusiv prima din articol.

Restul introducerii trebuie să rezume conținutul articolului, pentru ca, după parcurgerea sa, cititorul să aibă informații generale despre ce conține fiecare secțiune a articolului. Întrucât introducerea nu va conține decât informații elaborate în corpul său, nu este necesară indicarea surselor prin note de subsol în introducere, atâta vreme cât informația privind sursele există în partea articolului unde informația este dezvoltată. Întrucât ea va fi detaliată de întregul articol, introducerea nu va avea subsecțiuni.

Titluri de secțiune

Pentru titluri de secțiune folosiți caracterele ==, nu '''. De exemplu titlul acestei secțiuni a fost scris astfel:

==Titluri de secțiune==

Subsecțiunile se scriu cu câte trei semne egal de fiecare parte ș.a.m.d.

Chiar dacă mărimea caracterelor din titluri vi se pare prea mare sau prea mică, vă rugăm să nu formatați manual aspectul lor și să nu retrogradați sau avansați secțiunea la un alt rang. Titlurile de secțiune oferă articolului în primul rând structură, și abia în al doilea rând un aspect implicit. Aspectul titlurilor este doar o problemă estetică, nu de conținut. Este mai important ca secțiunile să fie structurate corect decât să arate pe gustul tuturor. De altfel, fiecare cititor are alte preferințe, alt monitor, alt browser și altă configurație a calculatorului, încât este greu de găsit un format vizual care să satisfacă pe toată lumea.

Avantajul folosirii formatului cu semne egal pentru titlurile de secțiune constă în faptul că Wikishop recunoaște acele linii ca titluri și poate efectua o serie de operații automate: generarea cuprinsului articolului, numerotarea secțiunilor și subsecțiunilor, acordarea unei priorități mai mari în căutare etc. În plus se asigură o formatare uniformă a tuturor articolelor.

Evitați să introduceți legături interne sau externe în titluri, pentru că unii utilizatori vor avea probleme de compatibilitate. Cel mai bine este să introduceți astfel de legături în primul paragraf de după titlu.

Secțiuni fixe

Secțiunile de mai jos, ce cuprind informații despre sursele de documentare și trimiteri spre alte articole și surse ar trebui să apară în fiecare articol în următoarea ordine:

 • Note: referințe și note din articol, care dau detalii despre afirmații individuale. (Vezi Ajutor:Note)
 • Bibliografie: sursele (tipărite sau online) care au stat la baza scrierii articolului. (Poate conține ca subsecțiune sau să fie urmată de secțiunea Lectură suplimentară: trimiteri spre surse care tratează același subiect sau subiecte conexe, dar care n-au fost folosite direct la scrierea articolului )
 • Vezi și: trimiteri spre articole despre subiecte înrudite din Wikishop în limba română. (Observație: forma de singular vezi nu este o impolitețe și nu trebuie înlocuită cu vedeți. Expresia „vezi și” apare ca atare în numeroase lucrări.)
 • Legături externe. Vezi Wikishop:Legături externe.

Dacă este nevoie, fiecare din aceste secțiuni se poate diviza în subsecțiuni organizate după diferite aspecte ale subiectului.

Ordinea secțiunilor este cea indicată mai sus și are următoarea logică: cu cât secțiunea este mai importantă pentru articol și subiectul său, cu atât se pune mai sus. Astfel, la „Bibliografie” se trec lucrări care privesc subiectul în întregimea lui, iar la „Note” se aduc detalii legate de mici părți ale articolului. La „Vezi și” apar articole înrudite, care au rolul de a ajuta cititorii să-și formeze o imagine de ansamblu asupra unui grup mai larg de subiecte. Referințele de la „Lectură suplimentară” sau „Legături externe” oferă detalii suplimentare despre același subiect sau subiecte conexe, dar nu reflectă în mod necesar conținutul articolului.

Liste

Pentru detalii vezi Wikishop:Liste.

În articole se pot introduce liste de elemente. Listele numerotate se realizează folosind caracterul # (diez), iar cele fără numerotare cu caracterul * (asterisc), puse la începutul rândului. Exemple:

Codul sursă Aspect
#Primul element
#Al doilea element
 1. Primul element
 2. Al doilea element
*Un element
*Alt element
 • Un element
 • Alt element

În funcție de efectul dorit este posibil să fie nevoie să recurgeți la folosirea tabelelor.

Stiluri pentru discutat cuvinte

Atunci când în discuție este un cuvânt oarecare, evidențiați-l cu cursive pentru claritate:

 • Cuvântul mulțumesc provine din prescurtarea expresiei la mulți ani
  • Cuvântul ''mulțumesc'' provine din prescurtarea expresiei ''la mulți ani''
 • Litera E este cea mai frecventă literă în limba engleză.

Reguli de punctuație

Folosiți regulile normale de punctuație ale limbii române literare.

 • Ghilimelele recomandate la Wikishop sunt cele stabilite în Îndreptarul ortografic, ortoepic și de punctuație, ediția a V-a (1995):
  • „exemplu”
  • „un «exemplu» corect”

Observații:

 1. Se acceptă și folosirea ghilimelelor drepte: "exemplu". Alte forme de ghilimele sunt considerate incorecte. În plus, folosirea apostrofurilor pe post de semne ale citării nu se recomandă și pentru că împiedică găsirea cuvintelor folosind funcția de căutare, întrucât apostroful este interpretat ca parte a cuvântului.
 2. Folosiți întotdeauna ghilimele pentru citate de orice natură.

ATENȚIE!

După semnele de punctuație (punct, virgulă, semnul exclamării ș.a.) se lasă un spațiu liber, înainte de ele nu. În interiorul parantezelor nu se lasă spații libere, dar în exterior da. Excepție fac punctele din interiorul unei abrevieri (î.Hr., ș.a.m.d., C.F.R.), simbolurile folosite în expresii matematice ca f(x,y) sau 3,14 și altele asemenea. Paranteza se închide înainte de semnul de punctuație.

Stilul științific

 • Pentru unități de măsură folosiți întotdeauna unitățile din Sistemul internațional de unități (SI). Între mărime și unitate introduceți un singur spațiu non-breaking (entitatea HTML   sau caracterul Unicode echivalent). Nu este necesar să convertiți unitățile de măsură în unități anglo-saxone (imperiale) nici măcar cu titlu informativ, afară de cazul că valorile anglo-saxone ale măsurătorilor respective au vreo importanță anume în context. Motivul este că prea puțini vorbitori de română sunt mai familiarizați cu unitățile anglo-saxone, deci nu are rost să aglomerați articolul cu date inutile. Dacă traduceți articole din engleză în care se folosesc unități anglo-saxone, folosiți această pagină de conversii pentru a le traduce în unități SI. În unele cazuri, se pot folosi unități non-SI, atâta vreme cât sunt frecvent folosite de specialiștii din domeniul respectiv:
  • în cazul temperaturii, este recomandat să folosiți scara Celsius; reprezentarea corectă a unității grad Celsius se poate face cu formatul {{te}} pus fără spațiu după cifră;
  • pentru presiune, se poate folosi atât Pa, cât și mm Hg, bar, at sau atm (în funcție de domeniu);
  • pentru volum, în unele cazuri, este acceptabil litrul.
 • Pentru compuși chimici folosiți întotdeauna formula chimică a compusului, în afară de titlul articolului și prima frază de prezentare, unde este recomandată listarea tuturor numelor sub care este cunoscut compusul.

Citate

În interiorul articolelor pot fi introduse citate relevante, atât folosind formate specializate cum ar fi Format:Citatgh, cât și prin inserarea textului între ghilimele duble („ ”).

Vezi și Wikishop:Citarea surselor

Legături interne

Este încurajată folosirea așa-numitelor „legături interne” către alte articole, cum ar fi [[Tensiometru]] pentru a trimite cititorul la articolul Tensiometru. Folosiți astfel de legături cu judecată, la termenii și cuvintele ale căror articole merită citite pentru înțelegerea articolului în cauză. Totuși nu exagerați, nu creați legături pentru absolut fiecare apariție a aceluiași termen. În general se recomandă ca legătura să apară doar la prima folosire a unui termen, însă în cazul unui articol lung puteți să faceți mai multe legături pentru același termen când apare la distanțe considerabile. Ca de obicei, folosiți-vă judecata pentru a face articolul clar și ușor de folosit fără a-l aglomera inutil.

Legăturile care respectă convențiile pentru denumiri au cele mai mari șanse să devină valide, și în plus ajută editorii să creeze articole cu nume valide, atunci când articolul încă nu există.

Este încurajată și folosirea legăturilor cu nume schimbat dacă aceasta face textul mai fluent:

Încercați să respectați [[Wikishop:Convenții pentru denumiri|convențiile pentru denumiri]].

în loc de

Încercați să respectați regulile listate la pagina [[Wikishop:Convenții pentru denumiri]].

Astfel de legături sunt încurajate numai dacă forma vizibilă a legăturii sugerează conținutul paginii la care se face referire fără a fi nevoie ca aceasta să fie vizitată - și aici scopul este ușurința de folosire, chiar dacă în defavoarea formei.

Încercați să creați legături corecte. Dacă ați creat o legătură iar articolul pare să nu existe, verificați executând o căutare - e posibil ca articolul să existe, dar să aibă un titlu diferit.

De evitat: legături interne „sub nume diferit de cel real”

Tehnic este ușor de editat o legătură către un articol „x” dar astfel încât ea să apară în text sub un alt nume, de ex. „y”. Asemenea cazuri nu sunt neapărat greșite, totuși este de preferat ca în text să apară numele adevărat al articolului.

Cu toate acestea, fluența lecturii primează. Asigurați-vă doar că, măcar din context, cititorul se va așteapta să ajungă la articolul la care trimite legătura internă.

Unde nu se pune legătură internă

 • în introducerea articolului (cea scrisă cu litere aldine)
 • în titlurile secțiunilor
 • spre pagini care redirecționează spre articolul în cauză
 • în titlurile de cărți, articole, opere literare, etc. nu se vor lega cuvinte individuale, ci eventual întregul titlu, în măsura în care există un articol sau poate fi creat un articol despre acea operă.

Referințe informative

De multe ori este necesară crearea unor referințe informative în afara textului articolului. De obicei sunt preferate formele

Vezi și laptop Asus i7, geantă de voiaj

pentru liste scurte, sau creați o secțiune separată intitulată Alte legături pentru liste mai consistente, de obicei la sfârșitul articolului (pentru un exemplu vezi ultima secțiune a acestui articol).

Legăturile externe

Pentru detalii vezi Wikishop:Legături externe.

Wikishop nu este o colecție de linkuri, și de aceea nu încurajăm articolele care conțin numai linkuri externe. Cu toate acestea, linkurile către siteuri care conțin informații mai detaliate asupra subiectului sunt binevenite, cu atât mai mult dacă siteul respectiv a fost o sursă consistentă de date pentru articolul în cauză.

Legăturile externe se plasează de obicei în afara corpului articolului, într-o secțiune dedicată, și trebuie să fie însoțite de cât mai multe detalii despre rațiunea plasării lor acolo - în speță trebuie să se arate către ce sursă de informații trimit și ce fel de informații se oferă acolo.

Nu folosiți legături externe care duc către Wikishop, ci legături interne (vezi secțiunea de mai sus). Legăturile interne către Wikishop apar roșii dacă pagina spre care se trimite nu există, și au și avantajul că URL-ul este compus în funcție de cel utilizat de cititor (care poate fi prin http sau https, platformă mobilă etc.)

Pentru posibilitățile de formatare a linkurilor externe vezi Wikishop:Cum să editezi o pagină. Forma preferată de link este cea în care adresa efectivă este ascunsă și înlocuită de un text explicativ.

Imagini

Folosirea de imagini (fotografii, hărți, diagrame, etc.) este binevenită atunci când aduce informație relevantă în articol. Adesea o imagine este mai valoroasă decât o descriere, oricât de minuțioasă ar fi aceasta din urmă. Îndrumările de mai jos se referă la plasarea de imagini în articole. Despre partea tehnică a folosirii imaginilor în articole, a se vedea Wikishop:Imagini. Despre aspectul legal, a se vedea Wikishop:Drepturi de autor.

Aranjare logică. În primul rând trebuie precizat că aspectul grafic al unui articol depinde foarte mult de diverși parametri: lățimea ferestrei în care se afișează pagina de internet, mărimea fontului, tipul de browser, etc., care sunt foarte diferiți de la un calculator la altul și de la un utilizator la altul. Astfel, chiar dacă aranjăm un articol să apară superb în anumite condiții de vizualizare, în alte condiții el poate să devină chiar greu de citit. Ca atare, se recomandă ca în aranjarea imaginilor să se țină mai mult cont de legătura logică dintre imagini și text, și mai puțin de partea estetică.

Unde pun imaginea? Atunci când o imagine se referă la o anumit fragment din articol, ea trebuie plasată pe cât posibil lângă acel paragraf (în textul sursă se va pune de exemplu codul [[imagine:Wiki.png|...]] înainte de paragraf). Când pentru ilustrarea unei afirmații sau a unei idei dintr-un paragraf trebuie folosite mai mult de două imagini, se recomandă crearea unei galerii sub acel paragraf. Când anumite imagini sunt introduse în articol numai pentru că au legătură cu subiectul general al acestuia și nu cu un paragraf anume, atunci se recomandă plasarea lor la sfârșitul articolului, într-o galerie de imagini. Pe măsură ce articolul este dezvoltat, imaginile din galeriile de la finalul articolului ar trebui mutate în dreptul paragrafului corespunzător. Fiecare imagine din galerii trebuie descrisă și trebuie explicat rolul ei ilustrativ.

Dreapta? Stânga? Întrucât titlurile de secțiuni sunt aliniate întotdeauna la stânga, imaginile puse pe stânga tind să împiedice cititul. Se recomandă în măsura posibilului plasarea tuturor imaginilor pe partea dreaptă. În plus, când există imagini pe ambele părți ale unui paragraf, uneori spațiul care rămâne la mijloc pentru text este prea mic. De asemenea, în funcție de navigatoare, textul poate să nu se „așeze” în jurul pozelor, apărând astfel spații goale inestetice.

Dimensiune. Imaginile mari vor fi afișate în articol la o dimensiune redusă, astfel încât să nu ocupe prea mult din pagină. Cititorii care doresc să vadă imaginea la dimensiunea originală pot apăsa pe imagine. Pentru imaginile incluse cu parametrul thumb, este mai bine să nu specificați o dimensiune  —

software-ul va folosi una implicită, adecvată mediului în care este afișată. Doar dacă imaginea este mai înaltă decât este lată (format de tip portret), atunci adăugați parametrul upright.

Test. Este recomandat ca atunci când au fost introduse sau mutate imagini într-un articol sau când au fost făcute modificări majore în textul acestuia, aspectul paginii să fie verificat. Aceasta se poate face prin lărgirea ferestrei browserului până la lățimea maximă și apoi prin îngustarea ei până la aproximativ jumătate din lățimea monitorului. Dacă la aceste extreme textul curge normal și poate fi citit comod atunci aranjarea imaginilor este acceptabilă.

Cuvinte și texte în limbi străine

La Wikishop în limba română există uneori și nevoia de a folosi cuvinte, expresii sau chiar fraze întregi scrise într-o limbă străină. Acestea pot apărea în aproape toate componentele textuale ale articolelor din Wikishop: în titlurile (denumirile) articolelor, textul propriu-zis, titlurile de secțiuni, informațiile din casete, explicațiile de sub imagini, referințe și altele. Pentru a mări lizibilitatea Wikishop se recomandă ca textele străine să fie scoase în evidență prin scriere cursivă.

Vezi și

Legături externe

Îndrumări în cadrul enciclopediei Wikishop
*Conținutul reprezintă o adaptare după textul original publicat pe Wikipedia:Manual de stil.